no
Bli med på vår voksende side,
& og treff dusinvis av enslige i dag!

Juridisk merknad

Alle organisasjoner og enkeltpersoner er underlagt lover. Av denne grunn, når misforståelser og tvister oppstår, er det opp til den misnøye parten å ta til inngrep fra lagmannsrettene.

Dette krever at den misfornøyde parten inngir en begjæring ved en domstol og gi en juridisk melding til den andre parten før saken er ferdigbehandlet i retten.

Hva er en juridisk melding?


Juridisk merknad er ganske enkelt kravet om at en part må være utstyrt med tilstrekkelig kunnskap om juridiske prosesser som påvirker hans rettigheter og plikter eller plikter. Det er med andre ord en måte å varsle enkeltpersoner eller organisasjoner om en sak ved å bruke en metode som kreves av lovens domstoler.

En juridisk melding, som serveres en tiltalte, må inneholde alle fakta og klager fremsatt i begjæringen. Dette for å informere tiltalte om hva han blir beskyldt for, og han (tiltalte) gis en rimelig frist til å svare; informere retten om han samtykker i eller er uenig i fakta som er angitt der i.

Hvem kan tjene en juridisk merknad?


Det er forskjellige typer juridiske merknader, og hvem som helst, hvis han har gjennomgått de rette juridiske prosedyrene, har rett til å gi en juridisk varsel.

Det er juridiske prosedyrer som må følges når du avgir en juridisk varsel og enhver klager som ikke klarer å følge disse prosedyrene, gjør det på egen risiko.

Etter at en begjæring er inngitt, gir domstolen et pålegg om å avgi juridisk varsel dersom retten finner begjæringen rimelig.

Når blir en juridisk melding påstått skikkelig forkynt?


Etter å ha gått gjennom de nødvendige rettslige prosedyrer for å få en lovlig varsel tillatelse, får du varselet tiltalte med må inneholde alle klager, anklager eller anklager som er fremmet for retten, og denne juridiske beskjeden må personlig serveres tiltalte.

Med andre ord må den juridiske beskjeden overleveres direkte til den siktede og ikke til en annen person (en venn, slektning eller mellommann).

Hva hvis en juridisk melding ikke blir forkynt eller blir feil forkynt?Den juridiske kunngjøringen er nødvendig for å la tiltalte forberede seg riktig for retten hørsel. Slike forberedelser innebærer ansettelse av advokater og sammenstilling av juridiske dokumenter osv. Inntil lagretten er tilfreds med at alle parter har mottatt tilstrekkelig og riktig varsel slik at de kan ta de nødvendige tiltak for å beskytte sine rettigheter, vil ikke domstolen fortsette saken din .

Hvis merknader blir vist feil, kan det føre til ett eller flere av følgende:

1- En forsinkelse i saken.

2 - En allerede vedtatt rettsavgjørelse i din favør kan bli veltet, opphevet eller erklært ugyldig.

3 - Det kan påløpe tilleggskostnader eller rettssaker.

4- Du kan være bedt om å publisere eller betjene innkallingen på nytt.

Hva hvis tiltalte (r) ikke kan nås?


Det er tilfeller der tiltalte / siktede ikke kan nås av innklageren på grunn av adresseendring eller andre årsaker. Det betyr imidlertid ikke at behovet for å varsle et varsel blir opphevet.

Du blir bedt om å avgi et varsel ved publisering. En kunngjøring ved publisering refererer til å drive en juridisk reklame gjennom avisene eller på noen annen passende måte.

Imidlertid er en kunngjøring ved publisering ikke et førstevalgsmulighet og vil ikke bli gitt med mindre innklageren kan gi tilfredsstillende bevis for retten for at han har tatt alle forsvarlige og fornuftige skritt for å lokalisere og personlig tjene tiltalte med varselet, men alt til ingen nytte.

Passordbeskyttet bilde
Passordbeskyttet bilde
Passordbeskyttet bilde